De Stichting OpStap verzorgt uitstapjes voor senioren. Zij doet dat dagelijks, op basis van de inzet van zo’n 25 enthousiaste vrijwilligers. Zij heeft de beschikking over een personenbus waarmee de deelnemers van en naar huis worden gebracht. Buiten de bijdrage in de kosten van een uitstapje door de deelnemers is de Stichting afhankelijk van fondsen en sponsorbijdragen. Het bestuur van de Stichting bestaat eveneens uit vrijwilligers. Het bestuur van stichting OpStap is een z.g.n. beleidsvormend bestuur en houdt zich naast de voorwaardenscheppende activiteiten ook bezig met het bedenken, opstellen en vastleggen van inhoudelijk beleid. De uitvoering van het beleid ligt bij de vrijwillige medewerkers. Met enige regelmaat zijn er nieuwe vacatures die hier op de website worden geplaatst maar ook op de vacaturebank van CapelleDoet. Heeft u interesse en wilt u meer weten over de stichting, neem dan contact met ons op via info@opstapbuscapelle

Stichting OpStap