De OpStapBus is een sympathieke voorziening voor ouderen in Capelle. Bijdragen van sponsoren betekenen veel voor ouderen in Capelle aan den IJssel en maken het mogelijk de bus te laten rijden. De gemeente Capelle heeft tot 2014 financieel bijgesprongen en de begroting kloppend gemaakt. Deze ondersteuning is echter stopgezet en de bus moet zelfstandig verder.  Er is gewerkt aan verzelfstandiging en de bus is ondergebracht in de stichting OpStap. Met de oprichting van de stichting OpStap heeft de vrijwilligersgroep het stuur in eigen handen gekregen en heeft de bus een nieuwe naam: De OpStapBus Capelle.

Wilt u ook iets voor de ouderen van Capelle betekenen?

De ouderen uit Capelle aan den IJssel en de vrijwilligers zullen u zeer erkentelijk zijn voor elke steun de steun die u kan bieden. U kunt ons bereiken via  info@opstapbuscapelle.nl

Stichting OpStap